למה אף? כריכת הספר

“למה אף?” ילדים – מקורות והעשרה

<< Pediatric sleep apnoea & short lingual frenulum

<< Children, snoring & learning disabilities

<< Premature infants: Sleep-disordered breathing & development

<< Insight into newborn lungs at birth

<< ילדים: נחירות ואסתמה

<< עדכונים בלשון קשורה / ד”ר אייל בוצר

<< Tongue-tie in Babies

<<  Breast milk immunology

<< Children memories of being in their mother’s womb

<< Bond With a Newborn

<< Acute otitis media & the hard palate

<< Frenotomy revision rate in breastfeeding infants

 << The Mighty Tongue

<< Baby Blankets Mimic Parents’ Heartbeats

 << Swaddling

<< Swaddling

   << Swaddling influence on sleep & arousal

<< קצב נשימה

<< Mouth breathing & Atopic Dermatitis

<< אטופיק דרמטיטיס והפרעות שינה

<< Is it Mental or is it Dental? Cranial & Dental Impacts on Total Health

<< Children: Sleep & breathing issues

<< The most critical time: The first 9 years

<< What can mothers do

<< Early signs of crooked teeth

<< Mouth breathing & obstructive sleep apnea

<< Oral breathing & speech disorders

<< Nocturnal enuresis & sleep disordered breathing

<< Association between sleep-disordered breathing & enuresis

<< Bedwetting: Causes & fixing it

<< Enuresis & sleep disordered breathing

 << Bedwetting

<< Wolff’s law

<< Working out & the bones

 << Myofunctional Issues: Start in Infancy

<<  The eyes & the mouth

<< נשימת-פה ועיוות הפנים

<< Adenoid hypertrophy

<< Long face syndrome =  skeletal open bite

<< Mouth breathing in relation to oral & medical conditions

<< Preventing Adenoid Faces

 << John Mew Orthotropics

<< Does facial appearance matter

<< ריפלוקס: גורמים וטיפול

<< Mouth breathing syndrome

 << Abnormal oral respiration affects

<< When “Crying it out” Doesn’t work

<< Early signs of crooked teeth

<< Mouth breathing & physical development & appearance

<< Growth & mouth breathing

<< Mouth breathing: Oral & medical conditions

<< Mouth breathing & dental health

<< ילדים: נחירות ואסתמה

“למה אף” חזרה לדף הראשי של הספר >>

הספר "למה אף?" גב כריכה

 

ליצירת קשר >>

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

 

 

Call Now Button
WhatsApp chat
דילוג לתוכן