טבעי לחלוטין: מאף סובל לאף פתוח: נשימה בריאה® שיטת בוטייקו

תשובה לשאלה נפוצה על אף 'סתום': למה שיטת בוטייקו תעזור?

רוב הזמן האף מרגיש לי סתום כמעט לחלוטין, ניסיתי את כל מה שהציעו לי ללא הועיל, הבעייה נותרה קיימת ומציקה:
למה שיטת בוטייקו יכולה לעזור? במה שיטת בוטייקו עדיפה? 

תשובה:
בהבדל מגישות אחרות, שיטת בוטייקו מתקנת את הגורם לבעייה, ובעניין האף הסתום – את מה שגרם לאף 'להיסתם'.
כדי להמשיך ולהתקיים יש בגוף מנגנוני-התאמה שמגנים עליו מהשינויים והאיומים היום יומיים בסביבת החיים שלנו, ושומרים על פעילות בטווח תקין.
כך גם בעניין הנשימה והאף:
האף נסתם כחלק ממנגנון הגנה מתוחכם שפועל כאשר הנשימה אינה אופטימאלית.
כל עוד הנשימה הלא אופטימאלית נמשכת וכל עוד אין שיפור בנשימה – האף ישאר 'סתום'.

'סתום' במרכאות מאחר והאף אינו באמת סתום, אלא ש:
א) נימיות-הדם באף התמלאו בהרבה דם
ב) בדרך כלל ניתן לנשום דרך הצד השני של האף.

כאשר מסדירים את הנשימה, מנגנון ההגנה הזה נרגע, נימיות הדם הקטנות מתמלאות מעט פחות, ותחושת האף ה'סתום' משתפרת עד שעוברת.
וזאת מטרת התרגול הנשימתי:
הוא אינו מדכא מנגנונים טבעיים וחשובים, אלא מווסת בהדרגה את הנשימה כך שהתופעות נרגעות.

מה זאת אומרת לשפר את הנשימה?
הנשימה אמנם טבעית, אבל בניגוד למה שמקובל לחשוב – היא יכולה להשתבש, שיבוש איטי, הדרגתי, קצת כל יום, אין לנו מושג שמתפתח בנו שיבוש כזה, עד שהוא מצטבר לכדי הפרעה של ממש.
בסדנאות נשימה בריאה® שיטת בוטייקו המשמעות של שיפור הנשימה היא במובן של שינוי דפוס הנשימה, שינוי האופן שבו כל נשימה ונשימה מתרחשת, עד שבאופן אוטומטי הנשימה נשמרת תקינה.

איך זה קורה?
על ידי תקופת תרגול יום-יומי של שגרת-נשימה מיוחדת לשיטת בוטייקו.
תוך כדי כך נלמדים כלים ומתפתחת מיומנות שבעזרתם יודעים לזהות כל שינוי נשימתי, כך שיכולים למנוע מהאף ל'היסתם'.

מה נדרש?
להשתתף בסדנה ולהתמיד בתרגול הנשימתי עד שמתקבל שיפור נשימתי משמעותי יציב.

איך אפשר לקבל עוד פרטים?
פונים אלי במייל >> 

או בטלפון 0525925318

מאף סובל לאף שמח בדרך טבעית לחלוטין

מאף סובל לאף פתוח בדרך טבעית לחלוטין, להגיע לנשימת-אף טובה וחופשית – ללא ניתוח

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=