נחירות: פתרון טבעי – נשימה בריאה שיטת בוטייקו, עם אורנה אדריאנסן

נחירות אינן "סתם רעש"

יש להתייחס לנחירות כאל קריאה לעזרה של הגוף, במצב בו אנחנו לא שולטים על מעשינו – בשינה.
על המקור לנחירות, וכיצד שיטת בוּטֵייקוֹ עוזרת לנחירות?

למאמר המלא באתר נשימה בריאה® שיטת בוטייקו על נחירות והפתרון הטבעי >>

 

 

 

 

 

 

 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=